Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Yên Đài Paric International Co., Ltd

Địa chỉ: No.59-203,NO.99 Dehui Road, Zhi Chu, Zhifu District, Yantai, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

M/P: +8613964503338

Thư điện tử:perryxue@aliyun.com

Yên Đài Paric International Co., Ltd

Công ty TNHH quốc tế Yên Đài Paric

Địa chỉ: No.59-203, NO.99 Dehui Road, Zhi Chu, quận Zhifu, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

M / P: +8613964503338

E-mail: perryxue@aliyun.com